Instalacija neophodnih prerekvizita za rad eITP Šaltera

Za rad eITP Šaltera potrebna je priprema računara kako bi Vaš kvalifikovani elektronski sertifikat bio operativan i spreman za rad sa aplikacijom.

Za rad eITP Šaltera nephodno je instalirati sledeće:

  1. ESS RQCA.cer
  2. Thales SafeNet Minidriver and PKCS#11 za Vaš tip operativnog sistema (32bit ili 64bit).

Napomena: Pre početka instalacije poželjno je da sertifikat ne bude u računaru, u suprotnom potrebno je izvršiti restart mašine.

Korak 1 – Preuzimanje neophodnih prerekvizita

U zavisnosti od datuma izdavanja kvalifikovanog sertifikata, na web stranici https://essqca.e-smartsys.com pod sekcijom PREUZIMANJE SOFTVERA nalaze se tri linka za preuzimanje neophodnih softverskih komponenti za rad sa ESS QCA kvalifikovanim sertifikatima na aplikaciji eITP Šalter.

Prvi prerekvizit

Preuzmite ESS RQCA.cer klikom na link

Drugi prerekvizit

Za kvalifikovane sertifikate koji su izdati pre 05.04.2021. potrebno je izvršiti preuzimanje zip datoteke sa oznakom „ESS QCA Windows SSCD.zip“ sa linka ESS QCA Instalacioni paket za Windows (verzija SSCD), a za sertifikate koji su izdati posle 05.04.2021. potrebno je izvršiti preuzimanje zip datoteke sa oznakom „ESS QCA Windows QSCD.zip“ sa linka ESS QCA Instalacioni paket za Windows (verzija QSCD)

Ukoliko niste sigurni kada vam je izdat sertifikat, najbolje je skinuti paket instalacije za sertifikate posle 05.04.2021.

Pre same upotrebe zip datoteku treba otpakovati (prikazano na slici ispod):

  1. Otvoriti padajući meni desnim klikom na zip datoteku „ESS QCA Windows…“
  2. Izabrati opciju „Extract All…“
  3. Potvrditi ekstrakciju klikom na dugme „Extract“.

Nakon ovog koraka moguće je krenuti sa instalacijom neophodnih softverskih komponenti za korišćenje ESS QCA kvalifikovanog sertifikata za rad na aplikacijom eITP Šalter.

Korak 2 – Instalacija neophodnih prerekvizita
Instalacija PRVOG prerekvizita

Da biste instalirali prvi RQCA.cer sertifikat potreban za rad aplikacije i kako bi Vaš sertifikat bio validan, potrebno je uraditi sve po sledećim instrukcijama prikazanim na slikama u nastavku:

1. Dvoklik na sertifikat kako bi započeli instalaiju.

2. Klikom na dugme “Install Certificate” pokreće se instalacija.

3. Potrebno je izabrati “Local machine” za lokaciju gde se instalira sertifikat i kliknuti na dugme “Next”.

4. U ovom koraku potrebno je obeležiti opciju 2 – “Place all certificates in the following store” i kliknuti na dugme “Browse” kako bi se izabrala tačna lokacija.

5. Izabrati opciju “Trusted Root Certification Authorities”. Nakon izbora kliknuti na dugme “OK”, zatim na dugme “Next”.

6. Na kraju na poslednjem koraku u nizu kliknuti na dugme „Finish“.

Instalacija DRUGOG prerekvizita

Da biste instalirali Thales SafeNet Minidriver i omogućili računaru da pročita podatke sa čipa smart kartice, potrebno je uraditi po sledećim instrukcijama prikazanim na slikama u nastavku.

1. Raspakovati prvobitno skinut paket instalacija.

2. Otvoriti folder “ESS QCA Windows QSCD”.

3. Otvoriti folder “QSCD Minidriver i PKCS11“.

4. U zavisnosti od toga koji je Vaš tip operativnog sistema (32bit ili 64bit), pokrenuti odgovarajuću instalaciju i to duplim klikom na instalacioni paket kao što je prikazano na slici ispod.

5. Kliknuti na dugme “Next”.

6. Ostaviti kako je podešeno i nastaviti instalaciju klikom na dugme ”Next”.

7. Izabrati opciju “I accept the licence agreement” i kliknuti na dugme “Next”.

8. Kliknuti na dugme „Next“.

9. Kliknuti na dugme “Install”.

10. Završiti instalaciju klikom na dugme “Finish”.

Napomena: Nakon uspešne instalacije svih prerekvizita za rad kvalifikovanog sertifikata i rad aplikacije, ubaciti sertifikat u računar i krenuti sa korakom 3, pokretanjem eITP šalter aplikacije.

Korak 3 – Pokretanje aplikacije

Ukoliko je sve ispravno instalirano, USB token će treperiti i moći ćete da nastavite sa radom.

1. Kliknite na dugme kako bi pokrenuli aplikaciju.

Pokrenite aplikaciju

2. Izaberite sertifikat i kliknite na dugme “OK”.

3. Unesite pin – (privatni ključ dobijen u koverti prilikom priuzimanja kvalifikovanog sertifikata).

Srećan rad!!!