benefiti

Pogodnosti za prevoznike korisnike servisa

Korišćenje servisa prevoznicima umnogome olakšava svakodnevno poslovanje, jer je par klikova dovoljno za bilo koju informaciju ili zahtev prema MGSI.
Istovremeno, servis i operaterima Ministarstva omogućava olakšanu komunikaciju sa korisnicima njihovih usluga, i u skladu s tim je na prvom savetu korisnika koji je održan 2013. godine dogovoreno par pogodnosti za korisnike servisa u odnosu na redovan šalterski posao:

  • Elektronsko razduženje dozvola sistem Ministarstva će prepoznati kao redovno sa rokom za fizičku dostavu dokumentacije. Na ovaj način korisnici eITP Šaltera mogu da izađu iz blokade računa elektrosnkim razduženjem dozvole koja blokira račun.
  • Takođe, iz istog razloga, korisnicima je omogućeno avansno preuzimanje dozvola na osnovu elektronskog razduženja (bela lista), odnosno moguće je preuzimati nove dozvole, naravno, uz uslov da se sva dokumentacija dostavi u roku od 10 dana od dana elektronskog razduženja.