eITP ŠALTER

Servis za elektronsko poslovanje prevoznika u međunarodnom transportu

eITP Šalter je web aplikacija razvijena od strane kompanije E-Smart Systems d.o.o. koja prevoznicima u međunarodnom transportu omogućuje elektronsko povezivanje sa bazom podataka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a omogućava i slanje zahteva za zaduživanje i razduživanje dozvola putem Interneta.

Prednosti za prevoznike koji koriste servis

Pregledi

Pregled svih relevantnih podataka prevoznika iz baze Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
U realnom vremenu!

Blokada računa?

Izbegnite blokadu računa prevoznika u MGSI pravovremenim uvidom u dozvole koje prete da blokiraju račun.

Bela lista

Avansno preuzimajte dozvole na osnovu elektronskog razduženja.

Elektronski zahtevi

Elektronski podnesite zahteve za zaduživanje ili razduživanje dozvola za međunarodni transport.

Digitalni potpis

Bezbednost podataka i logovanje na servis je omogućen kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis.

Uvek dostupan servis

Servis je korisnicima dostupan uvek, nezavisno od radnog vremena operatera u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Brojevi na koje smo ponosni

Elektronski razdužene dozvole u MGSI

Procenat pojedinačnih dozvola koje su razdužene preko servisa u odnosu na ukupan broj razduženih dozvola u MGSI

Elektronski razdužene vremenske vožnje

Procenat vožnji vremenskih dozvola koje su razdužene preko servisa u odnosu na ukupan broj razduženih vožnji u MGSI

Procenat dostupnosti servisa korisnicima

Procenat vremena kada je servis funkcionalan i dostupan u periodu merenja.