Aplikacija

Pristup eITP Šalter servisu

eITP Šalter je web aplikacija i, ukoliko ste ispunili sve uslove pretplate na servis, klikom na link ispod (“EITP”) možete se direktno povezati na servis.

Pre klika na link aplikacije, molimo Vas, pripremite sertifikat (ubačen u računar) i PIN za autentikovanje prilikom logovanja.

PRAVILA KORIŠĆENJA EITP ŠALTER SERVISA
VIDEO TUTORIJALI

Korisnik eITP Šalter servisa mora biti upoznat sa par osnovnih pravila korišćenja same aplikacije:

 • Elektronski razdužene dozvole se moraju vratiti u Ministarstvo u roku od 10 kalendarskih dana, računajući nulti dan kao prvi tokom razduženja.
 • Bela lista je sistem avansnog preuzimanja dozvola i postoje pravila koje korisnik mora pratiti da bi ostao na beloj listi. Prevoznik se skida sa bele liste ukoliko:
  1. Prekorači prvobitno definisan rok od 10 dana u fizičkoj dostavi dozvole (suspenzija u periodu od 3 meseca).
  2. Razduži elektronski dozvolu kao pravilno iskorišćenu, a ispostavi se da je nepravilno korišćena (suspenzija u periodu od 6 meseci).
  3. Razduži elektronski dozvolu, a ne dostavi je fizički sa predmetom razduženja koji prilaže na šalter pisarnice (suspenzija u periodu od 6 meseci).
 • Bela lista se odnosi samo na prevoznike koji su korisnici eITP Šalter servisa i posluju isključivo putem aplikacije.
 • Kada je status računa – BLOKIRAN, korisnik ne može zahtevati nove dozvole dok ne otkloni razlog blokade. Deblokada računa se može uraditi veoma lako putem aplikacije, a može varirati u odnosu na belu listu i to:
  1. Ukoliko je korisnik na Beloj listi, elektronsko razduženje dozvole može skinuti blokadu odmah, a neposredno nakon toga može se podneti zahtev za nove dozvole.
  2. Ukoliko korisnik nije na Beloj listi, deblokada se izvršava odmah, ali zahtev za nove dozvole može biti obrađen tek sutradan.
 • Prevoznik svakog trenutka može videti koja dozvola potencijalno preti blokadom računa i kada. Na pregledu stranice Dozvole > Blokira račun, dozvole koje prete blokadom mogu biti prikazane na 3 načina i to:
  1. Crvena dozvola – dozvola je blokirala račun, mora se razdužiti odmah,
  2. Žuta dozvola – preti blokadom računa u vremenskom intervalu od 1 do 7 dana,
  3. Bela dozvola – preti blokadom računa u vremenskom intervalu od 8 do 15 dana.