priključite se

Šta vam je potrebno za pristup eITP Šalter servisu?

Neophodno je da posedujete licencu / uverenje za međunarodni transport ili potvrdu za prevoz za sopstvene potrebe od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Za pristup eITP Šalter servisu potrebno je posedovati važeći i odgovarajući kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis izdat od strane sertifikovanog pružaoca usluga od poverenja Republike Srbije.

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis mora biti izdat za fizičko lice pripadnika pravnog lica sa upisanim atributima matičnog broja (MBR) i PIB-a (VAT), namenjen za rad sa državom, što podrazumeva upisan atribut jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG). Primere sertifikata možete naći na linku – primeri sertifikata.

Ukoliko kvalifikovani sertifikat za pristup eITP Šalter servisu želite da nabavite od ESS QCA, o detaljima procesa izdavanja možete se informisati na ESS QCA Elektronski potpis.

Korak 1: Potpisivanje korisničkog ugovora eITP Šalter

Popunjen i potpisan primerak Ugovora o korišćenju usluge sa E-Smart Systems d.o.o. je potrebno dostaviti u celosti na email adresu eitp@e-smartsys.com. Neophodno je popuniti polja na 1. strani obrasca i potpisati ugovor.  Ugovor potpisuje ovlašćeno lice firme elektronski ili svojeručno. Potpisivanjem ugovora kupujete Osnovnu pretplatu, a ukoliko ste zainteresovani za dodatne usluge eITP Šalter servisa (Dodatna pretplata ili Premijum podrška) potrebno je u Prilogu 1 obeležiti željenu uslugu i takođe potpisati Prilog.

Korak 2: Uplata pretplate po primljenom predračunu

Nakon prijema i provere vašeg dostavljenog ugovora, na email biće Vam poslat predračun sa instrukcijama za izvršavanje plaćanja.

konsultacija

Potrebne su Vam dodatne informacije?

Za sve nedoumice naš prodajni tim Vam je na raspolaganju. Kontakt mail: eitp@e-smartsys.com