cene & uslovi korišćenja

Pretplata na eITP Šalter

Pretplata za korišćenje eITP Šaltera se plaća na godišnjem nivou i važi 12 meseci, a odnosi se na pravno lice pretplatnika i nije prenosiva na drugo pravno lice.

Cena pretplate na eITP Šalter NE OBUHVATA troškove izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis koji je neophodan ovlašćenom licu pretplatnika za pristup servisu.

Dodatna pretplata

250€godišnje
  • Pretplata na servis koja obezbeđuje pristup svakom dodatnom ovlašćenom licu pretplatnika na kompletan skup funkcionalnosti servisa.

*cene su prikazane bez PDV-a
za obračun dinarske protivvrednosti primenjuje se prodajni kurs za devize Raiffeisen bank ad Beograd na dan izdavanja predračuna