Prevoznik ste i nalazite se u situaciji da nemate mogućnost preuzimanja novih dozvola? Postoji par stvari koje morate znati. 

Pod blokadom računa podrazumeva se nemogućnost preuzimanja novih dozvola zbog kašnjenja prevoznika da razduži staru dozvolu kojoj je istekao period važenja. Godišnjim planom se definiše rok za vraćanje dozvola po svakom kontingentu posebno. Taj period može biti 30, 45, 60, 120 dana itd. Bitno je da znate da se taj period može menjati u toku godine, što je redak slučaj, ali se može desiti.

Ukoliko ste blokirani zbog neke dozvole, evo šta Vam je činiti: 

  • Ako niste korisnik eITP Šaltera, potrebno je dozvolu fizički predati na šalteru pisarice i čekati da se ista obradi u toku dana od strane operatera Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture (u daljem tekstu “MGSI”). Tek nakon obrade možete zahtevati nove dozvole. 
  • Ako ste korisnik eITP Šaltera, potrebno je elektronski razdužiti istu i Vaš račun će odmah biti odblokiran (da, tako je jednostavno). Odmah možete zahtevati nove dozvole i ne morate čekati obradu elektronskog razduženja od strane operatera MGSI-a (da, tako je brzo). Bitno je da znate da se nakon elektronskog razduženja dozvole ista mora fizički dostaviti na šalter pisarnice u roku od 10 kalendarskih dana počev od dana kada je elektronski razdužena. Samo na taj način ćete uspešno završiti kompletan postupak razduženja dozvole. 

Mada, postoje situacije u praksi koje nisu tako jednostavne i nekada se desi da prevoznik učini sve po proceduri ali njegov račun posle izvesnog vremena bude ponovo blokiran. 

  • U slučaju kada niste korisnik eITP Šaltera, obično je problem nepotpuna dokumentacija koju je prevoznik predao na pisarnicu MGSI-a. Tada se prevozniku vraća predmet kako bi bio dopunjen. 
  • U slučaju kada ste korisnik eITP Šaltera, mogući su sledeći scenariji: 
  1. Razdužili ste elektronski dozvolu (skinuli odmah blokadu), ali ista nije fizički dostavljena u roku od 10 kalendarskih dana. Tada će račun prevoznika biti ponovo blokiran, a predmetnu dozvolu morate dostaviti na drugom “ne-elektronskom” razdruženju.
  2. Razdužili ste elektronski dozvolu (skinuli odmah blokadu) i predali je sa kompletnom dokumentacijom na šalteru pisarnice MGSI-a. Nakon 10 kalendarskih dana primećujete da ste ponovo u blokadi zbog iste dozvole. Moguće su situacije u kojima operateri MGSI dozvole koje su fizički dostavljene nisu evidentirali, a to najbolje možete videti u pregledu dozvola (Dozvole/Elektronski razdužene), gde je predmetna dozvola i dalje u statusu samo elektronski razdužene ali ne i fizički. Kada se ovako nešto desi, potrebno je kontaktirati MGSI kako bi se dozvola kompletno razdužila.  

Iako se ovo retko dešava, postoji mogućnost da korisnik dođe u ovu situaciju. Sa eITP Šalterom je omogućen uvid u sve podatke pa se i ove situacije brzo rešavaju. 

Poruka o statusu blokade računa je na kartici Operater i dostupna je samim logovanjem na aplikaciju. 

Kada korisnik vidi poruku da je račun blokiran na kartici Operater, u pregledu “Dozvola blokira račun” može se saznati zbog koje tačno dozvole/a je blokiran račun. 

Pregled “Dozvola blokira račun” je jedna od najboljih odlika eITP šaltera. Tu se nalaze dozvole koje prete blokadom računa u slučaju da korisnik zaboravi da vrati zaduženu dozvolu. Pregled upozorava korisnika za svaku dozvolu ponaosob time što prikazuje datume isteka dozvole i vizualno bojom obeležava koja dozvola blokira račun ili će uskoro blokirati. Svaka dozvola može biti obojena u zavisnosti od statusa i vremena isteka. Boje imaju sledeće značenje: bela – sistem upozorava na blokadu u intervalu od 8 do 15 dana, žuta – sistem upozorava na blokadu u intervalu od 1 do 7 dana i crvena – blokiran račun zbog isteka važenja dozvole.