dokumentacija

Sva dokumenta za preuzimanje na jednom mestu

Dokument Verzija Važi od
Ugovor o pružanju usluge pristupa eITP Šalteru 3.1 29.04.2024.
Dokument SLA 3.1 29.04.2024.
Kompletan skup funkcionalnosti 3.1 29.04.2024.