U pregledu vozne karte mogu se videti sve do sada razdužene vozne karte (elektronski ili šalter MGSI-a). Korisnik ima uvid u sve do sada razdužene karte i samim tim može videti koja karta je validna i koja je do sada realizovana. U zavisnosti od realizovaih karata korisnik može dobiti dodatne dozvole za državu u kojoj je koristio alternativni vid prevoza. U pregledu postoji mogućnost sortiranja po koloni i mogućnost pretrage putem seachbar-a. U pregledu za svaku kartu ponaosob postoji dugme “Otvori”, klikom na njega korisnik ima mogućnost dodatnog pregleda vozne karte.