Primeri elektronskih sertifikata neophodnih za rad na servisu eITP Šalter

Kao što je već navedeno, za rad sa servisom eITP Šalter potreban je odgovarajući kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis (u daljem tekstu: “KES”).

Postoje razne varijante KES-a, ali za Vas u ovom slučaju je potreban sertifikat koji je izdat na fizičko lice pripadnika entiteta pravnog lica, sa mogućnošću rada sa državnim organom. Kao takav, u telu sertifikata sadrži podatke kao što su JMBG, MBR i VAT.

Dakle, pre početka rada i potpisivanja ugovora za rad sa servisom eITP Šalter, korisnik mora proveriti da li ima odgovarajući sertifikat. U slučaju da nema, potrebno je nabaviti takav sertifikat kod nas ili kod drugog sertifikacionog tela.

Sertifikaciona tela koja podržavaju takav tip sertifikata su:

– E-Smart Systems d.o.o Beograd – ESS QCA
– Javno preduzeće „Pošta Srbije“ – Sertifikaciono telo Pošte
– Privredna komora Srbije – PKS CA
– Privredno društvo Halcom a.d. Beograd – Sertifikaciono telo Halcom

Primere odgovarajućih sertifikata svih prethodno navedenih sertifikacionih tela možete videti u slikama ispod.