RAČUN PREVOZNIKA

Račun prevoznika je pregled u kome korisnik može pratiti stanje računa koje se menja iz revizije u reviziju i koje ga prati od početka do kraje godine po svim mogućim kontigentima. Stranica račun ima 2 menija sa računom i to za: tekuću i prethodnu godinu. Ovo je jedan koristan način da korisnik ima uvid u promenama koja se dešavaju između godina, tj. da li račun raste ili se smanjuje. Oba menija imaju iste kolone i to: raspoloživo, razduženo, zaduženo, maksimalno i odobreno.

Raspoloživo – je broj dozvole koje prevoznik može sigurno uzeti redovnim zahtevom za zadati kontigent.

Razduženo – je ukupan broj dozvola koje je prevoznik razdužio tokom godine od ukupno zaduženih za zadati kontigent.

Zaduženo – je ukupan broj dozvola koje je prevoznik zadužio tokom godine za zadati kontigent.

Maksimalno – je ukupan broj dozvola koje prevoznik može imati kod sebe fizički jednovremeno i predstavlja 20% od ukupno odobrenih dozvola za zadati kontigent.

Odobreno – kolona kontingenta koja se po nekom algoritmu proračunava i predstavlja stanje broja dozvola koje korisnik može zaduživati tokom godine redovnim zahteva.