Cenovnik usluga servisa eITP Šalter je ažuriran.

Detalje možete videti na stranici Cenovnik.